Inschrijfformulier


Welkom bij de grootste en gezelligste voetbalvereniging van Zeeland!

Clubvisie
Onze clubvisie is gebaseerd op het zijn van een grote familievereniging. Hierbij gaat het streven naar een hoger voetbalniveau samen met de grote aandacht voor de maatschappelijk functie van het voetbal als breedtesport.
Er is binnen onze club volop ruimte voor iedereen, van 4-jarigen tot 45-plussers, waarbij het meisjes/damesvoetbal de meest groeiende tak binnen de vereniging is.
Er werken gediplomeerde trainers op alle standaardelftallen vanaf D1. De jeugdafdeling besteedt naast het voetbal veel aandacht aan allerlei andere activiteiten met o.a. de welbekende Sinterklaasviering of een heus oliebollentoernooi. De vereniging hecht veel waarde aan pedagogische zaken als discipline en respectvol gedrag, zowel binnen als buiten het veld en door het actieve vrijwilligersbeleid vormen de vele enthousiaste vrijwilligers het onmisbare sociale hart van de club, die elkaar kunnen ontmoeten in het gezellige clubhuis. 

Wat moet u doen om lid te worden?
Het enige wat u hoeft te doen is het onderstaande formulier volledig invullen en u wordt benaderd door de desbetreffende leeftijdscoördinator. Heeft u nog vragen of wilt u al direct contact?
Kijk dan op de website onder Informatie- organisatie – coördinatoren naar de contactgegevens van de leeftijdscoördinator.
Onze clubkleding is te koop bij Intersport Erik - gevestigd Nieuwe Burg 22-24 te Middelburg en zij helpen u met veel plezier.

Proeftrainingen voetbal
Nadat u uw ingeschreven hebt, nodigt de desbetreffende coördinator u of uw kind uit voor twee proeftrianingen. U of uw kind kunt dan kijken of het bevalt. Mocht dat niet van toepassing zijn, dan horen we graag de reden en kunt u uw inschrijving middels het afmeldformulier kosteloos annuleren.

Actief vrijwilligersbeleid met 15 contributieuren per seizoen
Als u lid wordt van onze vereniging, dan gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Een belangrijk onderdeel hiervan is het vrijwilligersbeleid waarbij de ouders/verzorgers en of  senioren/junioren een verplichte deelname vaststaat. De minimale normbesteding bedraagt 15 uur op jaarbasis per gezin.

Wij wensen u veel plezier en verwelkomen u graag!

Namens alle leden, vrijwilligers en volgers van onze club,
Met vriendelijke groet,
Bestuur vv Zeelandia Middelburg

Algemene gegevens

Achternaam

*

Roepnaam

*

Voorletters

*

Geboortedatum

(dd-mm-jjjj) *

Geslacht

M V

Sofinummer

Nationaliteit

Adres

*

Postcode

*

Plaats

*

Telefoonnummer

Mobiel

E-mail adres

* 

Financieel:
De contributiebedragen zijn als volgt (per 01-07-2014) en worden via automatisch incasso maandelijks van uw rekening geschreven, waarbij juli en augustus niet worden berekend:
Senioren
A/B-junioren
C-junioren en D-pupillen
E/F/mini-pupillen
Recreatieve damesvoetballers en Recreatief 45+
Niet-spelende leden
Donateurs
Bridge
Recreatieve sportgroepen Middelburg (voorheen GALM)
EUR 19,00
EUR 16,90*
EUR 15,70*
EUR 14,40
EUR 9,90
EUR 8,70
EUR 3,70
EUR 3,70
EUR 9,90
*) jeugdspelers in de A t/m D-categorie die spelen in een selectieteam betalen EUR 20 extra per seizoen.

Vergeet u niet de machtigingstrook (Word-formaat) in te vullen, te ondertekenen en op te sturen?

Rekeningnummer

*   ten name van *Sportactiviteit

In welke categorie wilt u inschrijven?

Voetbal:
Senioren
Jeugd

Recreatief voetbal voor dames en / of 45+


Was u eerder al lid van een voetbalvereniging?
Ja Nee

Indien ja, van welke vereniging?

Wanneer heeft u daar voor het laatst gespeeld?

Indien bekend, welk bondsnummer heeft u?


Voetbal - niet spelend:
Donateur
Kaderlid ( o.a. trainer of leider )
Overig vrijwilliger

Bridge:
MBC ( maandagavond of dinsdagmorgen)
NVVH ( maandagmorgen)/span>

Overige:
Recreatieve sportgroepen Middelburg ( voorheen GALM)Vrijwilligersbeleid

Graag willen wij bij voorbaat weten of u in het bezig bent van:

BHV diploma
EHBO diploma

Beiden
Nee, wij hebben niets van bovenstaande


U kunt kiezen uit de volgende onderdelen om uw contributie-uren in te zetten.
Om op de hoogte te zijn van de inhoud van de verschillende functies, kunt u op onze website onder "informatie-vrijwilligersbeleid" de achtergronden vinden:
(één of meerdere opgeven mogelijk)
5x Barhulp per seizoen
5x Keukenhulp per seizoen
(assisten) Trainer / leider
Fluiten bij de junioren
Elke laatste vrijdagmiddag van de maand het clubhuis helpen schoonmaken
Hulp op vrijdagmiddag vanaf 13.00u om de velden en de club gereed te maken voor het weekend
Maandagochtend vanaf 9.00u tot 11.30u helpen met de schoonmaak van het clubhuis
Lid van een commissie of van een werkgroep voor activiteiten of toernooien
5x per seizoen gastheer / gastvrouw zijn om teams en bezoekers te ontvangen en wegwijs te maken op de accommodatie
Heeft u nog een ander idee om uw steentje bij te dragen?Fondsenwerving

Onze vereniging is een bruisende en actieve vereniging waar naast het voetbal veel verschillende activiteiten worden opgezet. Ook is het streven dat iedereen op zijn / haar niveau kan voetballen. Om dit mogelijk te maken hebben we financiële steun nodig en dit kan op verschillende manieren.

Een adverteerder of sponsor wordt warm verwelkomd en wordt altijd bij thuiswedstrijden van het eerste elftal uitgenodigd, uitgenodigd voor sponsor-/netwerkevents, krijgt de eerste kans om te offreren bij clubaanbestedingen en wordt betrokken bij tal van andere zaken.

Ik heb de mogelijkheid om:

als adverteerder op te treden bij de vereniging
als sponsor toe te treden tot onze belangrijke sponsorgroep

een adverteerder of sponsor aan te dragen bij de sponsorstichting
in de nabije toekomst nog geen van bovenstaande onderdelen te kunnen aanbieden, maar over enige tijd wel
helaas hebben we geen mogelijkheden, maar zodra we een tip hebben, geven we dit door via sponsorstichting@zeelandiamiddelburg.nl

Opmerkingen en aanvullende informatie