Inschrijfformulier

Algemene gegevens

Achternaam

*

Roepnaam

*

Voorletters

*

Geboortedatum

(dd-mm-jjjj) *

Geslacht

M V

Sofinummer

Nationaliteit

Adres

*

Postcode

*

Plaats

*

Telefoonnummer

Mobiel

E-mail adres

*


* = verplicht veld

Voetbalgegevens

Was de ingeschrevene al eerder lid van een voetbalvereniging?

Ja Nee

Indien ja, van welke vereniging?

Wanneer heeft de ingeschrevene daar voor het laatst gespeeld?

In welke categorie wilt u inschrijven?

Voetbal:
Jeugd Senioren 35-45 45+ Voetbalmoeders

Voetbal - niet spelend:
Donateur Coach/begeleider
Bestuurslid Overig vrijwilliger

Bridge:
MBC Bridge NVVH Bridge

Overige:
sportieve ouderengroepen

Betaling
De contributiebedragen zijn als volgt (per 01-08-2009):
Senioren
A/B-junioren
C-junioren en D-pupillen
E/F/mini-pupillen
Mooi! Weer Voetbal: 35-45, Voetbalmoeders en 45+
niet-spelende leden
donateurs
bridge
Recreatieve sportgroepen Middelburg (voorheen GALM)
EUR 184
EUR 164*
EUR 152*
EUR 140
EUR 96
EUR 84
EUR 36
EUR 36
EUR 96
*) jeugdspelers in de A t/m D-categorie die spelen in een selectieteam betalen EUR 20 extra

Maandelijkse incasso

Vergeet u niet de machtigingstrook (Word-formaat) in te vullen, te ondertekenen en op te sturen?

Rekeningnummer

*   ten name van *

Opmerkingen en aanvullende informatie

Algemene voorwaarden en vrijwilligersbeleid

Wanneer u zichzelf of uw kind inschrijft als lid van Zeelandia Middelburg, dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden . Een belangrijk onderdeel van deze voorwaarden is het vrijwilligersbeleid, vandaar dat we die hier nog even extra willen benadrukken:

Vrijwilligersbeleid

Voetballen bij Zeelandia Middelburg betekent dat er van u, als speler of ouder/verzorger, een actieve rol wordt verwacht. Een club die draait op vrijwilligers heeft altijd behoefte aan hulp. In welke vorm dan ook. Betrokkenheid bij de sport bevordert tevens het verenigingsleven. Een leuk, gezellig en uitdagend verenigingsleven verhoogt in hoge mate het plezier van u, uw zoon of dochter bij de vereniging.

Van ouders/verzorgers, senioren/junioren wordt verplichte deelname verwacht. De normbesteding bedraagt 15 uur op jaarbasis. De taken die er liggen zijn immers omvangrijk: onderhoud sportcomplex, clubhuisdiensten, evenementenbegeleiding en natuurlijk trainen en begeleiden van een jeugd- of seniorenteam.

De verenigingsmanager zet de vrijwilligerswerkzaamheden op kaart en beheert en coördineert het vrijwilligersbeleid. U kunt natuurlijk afwachten tot u gevraagd c.q. aangewezen wordt, echter uzelf aandienen ziet het bestuur als een blijk van waardering voor het werk dat verzet wordt om u of uw kind een geweldige tijd bij onze vereniging te bezorgen!