In gesprek met … de Technische Commissie (deel 2) - v.v. Zeelandia Middelburg

In gesprek met … de Technische Commissie (deel 2)

In gesprek met … de Technische Commissie (deel 2)

16 april 2021 14:45

Edwin Overbeeke

Korte voetbalquiz: 1) Wie regelt de keeperszaken binnen de TC van Zeelandia Middelburg? 2) Welke taak heeft TC-lid Frans Villée? 3) Welk bestuurslid maakt deel uit van de TC? Op deze vragen weet je het antwoord als je deel 1 van deze serie gelezen hebt, want daarin zijn alle TC-leden aan jullie voorgesteld! Ook hebben wij uitgelegd met welke taken zij zich bezighouden. Heb je deel 1 nog niet gelezen? Dan kun je deze terugvinden op de website. Deze week bespreken wij in deel 2 de missie en prioriteiten van de TC.

TO_2.jpeg

Vlnr: Edwin de Buck en Edwin Overbeeke


Deel 2: De missie

De verenigingsmissie is kort maar krachtig: ‘Iedereen leert bij Zeelandia Middelburg binnen zijn/haar ambities beter voetballen’. Om deze missie te laten slagen, heeft de TC doelgericht twee prioriteiten vastgesteld: de train(st)ers en onze spelers/speelsters.

TRAIN(ST)ERS

“Een goede train(st)er is de belangrijkste factor om iemand beter te leren voetballen,” zegt Edwin Overbeeke (Technisch Manager), “daarom besteden wij veel aandacht aan het begeleiden en opleiden van onze train(st)ers. Wij denken dat er meer en beter geleerd wordt als wij hen ondersteunen bij voorbereidingen van trainingen en wedstrijden. Wanneer deze input leidt tot ontwikkeling van spelers/speelsters en verbeterde resultaten van een team, ontstaat er ook steeds meer voetbalplezier bij zowel de train(st)ers als de spelers/speelsters.” De TC is dit seizoen daarom veel meer aanwezig op de velden. Vanaf komend seizoen streeft de commissie ernaar om per team ieder half jaar tenminste een training en een wedstrijd te begeleiden. Wanneer een team meer behoefte aan begeleiding heeft, is dat ook mogelijk!

De verenigingsmissie is van toepassing op zowel de selectieteams als de basisteams. Edwin de Buck: “We kijken verder dan de selectieteams. Ook alle basisteams krijgen onze aandacht. Dit is een iets andere aandacht dan bij de selectieteams, maar niet meer of minder belangrijk.” De TC biedt wekelijks voorbeeldtrainingen aan in de kadergroepsapps van de leeftijdscategorieën. De TC werkt daarbij in thema’s: aanvallen, omschakelen en verdedigen. Binnen de thema’s zijn spelprincipes opgesteld, dit zijn voetbalafspraken of uitgangspunten die extra geaccentueerd worden. Hierop is iedereen in dezelfde week aan het trainen. De Buck: “Zo creëren we een rode draad én binding tussen de train(st)ers onderling, want zij kunnen bij elkaar kijken of erover praten hoe men het doet. Dit is de kapstok voor zowel de train(st)ers als spelers/speelsters waarbij de TC de train(st)ers begeleidt op het veld bij de voorbereiding en uitvoering van trainingen en wedstrijden.”

Voor aanvang van elk volgend seizoen trekt de TC nieuwe train(st)ers aan of nodigt reeds actieve train(st)ers uit om hun trainerschap voort te zetten. Iedere train(st)er moet van tevoren wel goed weten wat de voetbalvisie van Zeelandia Middelburg is. Indien nodig helpt de TC hen om de voetbalvisie ‘trainbaar’ te maken. De TC wil de train(st)ers natuurlijk ook graag aan de club binden, zodat de vereniging alle kennis in huis houdt. Daarom organiseert de TC ook activiteiten voor de train(st)ers, zoals trainersbijeenkomsten en scholing. Edwin Overbeeke geeft aan dat train(st)ers altijd een beroep kunnen doen op de TC: “Train(st)ers die vragen hebben of graag willen dat wij komen kijken tijdens een training of wedstrijd, kunnen contact opnemen via het emailadres dat onderaan dit artikel staat. Wij overleggen dan samen over de vraag en/of maken een afspraak om te komen kijken.

SPELERS/SPEELSTERS

De TC ziet bij onze huidige spelers en speelsters steeds meer groei en mogelijkheden. De selectieteams van onze vereniging spelen daardoor op een steeds hoger niveau. Dit heeft binnen onze regio een positief effect: we trekken hierdoor meer nieuwe leden aan. Edwin de Buck is tevreden over deze positieve ontwikkeling: “De komst van nieuwe jongens en meiden binnen de vereniging stimuleert onze leden vaak ook om een stapje extra te zetten.”

Het afgelopen seizoen is de TC begonnen met leeftijdsspecifiek indelen. Edwin Overbeeke legt uit wat dit betekent: “Alle jongens en meiden met hetzelfde geboortejaar worden ingedeeld in dezelfde categorie. Wij hebben op dit moment alle teams van O6 t/m O13 al mooi op leeftijd kunnen indelen. Dat willen wij de aankomende jaren stapsgewijs uitbouwen naar O17, zodat er van elke leeftijdscategorie een gehele ‘lichting’ is en wij de teams langer bij elkaar kunnen houden. De train(st)ers kunnen dan de trainingsinhouden aanpassen op de leeftijdsspecifieke kenmerken en we vergroten hiermee de binding en het groepsgevoel. Hierdoor ontstaat de dynamiek dat iedereen bij Zeelandia Middelburg wil blijven voetballen met hun ‘voetbalvrienden en -vriendinnen’. Bijkomend voordeel van de nieuwe indeling is dat we hiermee ook het geboortemaandeffect (klik voor de uitleg) al voor een jaar hebben kunnen tackelen.” Het indelen op geboortejaar bij de meiden blijft lastig, omdat er minder meiden voetballen. Gelukkig zijn er t/m MO15 wel meerdere teams per categorie. Dit biedt de TC de mogelijkheid om de speelsters met een beperkt leeftijdsverschil in een passend team in te delen. Overbeeke voegt hieraan toe: “Om ervoor te zorgen dat we deze lijn ook door kunnen trekken in de hogere leeftijdscategorieën, zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met FC Dauwendaele (WVV’20). Hierdoor kunnen we ook bij MO17, MO19 en de senioren meerdere teams realiseren en kunnen de speelsters met plezier binnen hun ambitie blijven voetballen.”

De individuele ontwikkeling van de spelers is heel belangrijk. Elke voetballer of voetbalster heeft eigen, specifieke talenten en daar moet met plezier en enthousiasme aan gewerkt kunnen worden. Dat geldt voor zowel de selectieteams als de basisteams. Het is van belang dat spelers in een team spelen dat goed bij hen past. De TC streeft ernaar om dit zo goed mogelijk te realiseren, onder andere door de inzet van een interne scout en het opzetten van ‘snuffelstages’. Een speler kan hierdoor uitgenodigd worden om minimaal 3 trainingen bij een ander team mee te trainen. Dat kan een ander basisteam zijn of een selectieteam. De TC organiseert ook regelmatig een mixtoernooi om spelers uit basisteams en selectieteams met elkaar te laten voetballen, bijvoorbeeld de Super Saturday, het Oliebollentoernooi en het Oranjefestival. Edwin de Buck benadrukt dat de TC alle spelers en speelsters zoveel mogelijk een gelijke kans wil bieden: “We hebben als TC de eis gesteld dat álle spelers uit de basis- en selectieteams kunnen deelnemen aan de Techniektraining en de KeeperstrainingDaarom zijn wij de samenwerking aangegaan met techniektrainingsschool Skills & Control en de Keepers Academie. In de toekomst willen wij het aanbod voor onze spelers/speelsters nog verder uitbouwen.

De hier besproken missie heeft vooral betrekking op de jeugd, maar heeft ook direct impact op de senioren“Wij maken met onze missie een betere doorgroei mogelijk van de jeugd naar de senioren”, legt Edwin Overbeeke uit. “Als de kwaliteit van de jeugdafdeling verbetert voor zowel de train(st)ers als spelers/speelsters, zal dat ook een positief effect hebben op de kwaliteit van de seniorenteams, het groepsgevoel en de binding met Zeelandia Middelburg.”

Wat de TC doet voor het 1e en 2e elftal zullen wij in deel 3 van deze serie bespreken. 

Heb je na het lezen nog vragen, feedback of tips? Dan kun je deze mailen naar Edwin Overbeeke via tm@zeelandiamiddelburg.nl. Een aantal van jullie vragen en/of feedback zullen wij dan in het laatste deel van deze serie bespreken!

Delen

Lees meer over:
Technische Commissie

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!