• 20 november: presentatie Rogier Veenstra tijdens ledenvergadering

  Op woensdag 20 november geeft oud-eerste elftalspeler, en oud-trainer van VV Zeelandia Middelburg, Rogier Veenstra een presentatie in ons clubhuis. Op deze avond worden allereerst een aantal besluiten genomen tijdens de algemene ledenvergadering (vanaf 19.45 uur). 

  PRESENTATIE ROGIER VEENSTRA - HOE LEER JE BETER VOETBALLEN

  Rogier Veenstra loodste inmiddels Goes naar de derde divisie, en is sinds dit seizoen trainer van ASWH, club uit de tweede divisie uit Hendrik-Ido-Ambacht.

  De ambities van Rogier zijn duidelijk. Hij wil in zijn trainersloopbaan hoger op. Rogier heeft een uitgesproken visie op voetbal. Hij zal deze avond dan ook zijn visie hierop geven. Vooral ook hoe hij de doorstroming ziet van pupil naar het eerste elftal. Onder het motto van onze vereniging: Hoe leer je beter voetballen. 

  ALGEMENE LEDENVERGADERING

  Voordat Rogier het woord krijgt moeten we eerst een paar besluiten nemen. In een algemene ledenvergadering. Hiervoor denken we drie kwartier nodig te hebben. 

  In november kijken we altijd terug naar het afgelopen seizoen. Hoe is dat verlopen? Hoe hebben onze commissies gewerkt? Zijn de doelstellingen gehaald? In het voorjaar kijken we meer vooruit: welke plannen hebben we? En, is daar geld voor? 

  De agenda van de Algemene Ledenvergadering is als volgt: 

  • welkom door voorzitter Remy Verhage 

  • mededelingen, ingekomen stukken en notulen ALV van 29 mei 2019, alsmede jaarverslagen van de commissies 

  • financiën, verslag van Bob Schmelzer, penningmeester. Hoe staan we ervoor? En kloppen de bedragen, verslag van kascommissie. Het bestuur hoopt van de ALV goedkeuring te krijgen voor het gevoerde beleid. De jaarrekening ligt v.a. heden ter inzage in de business ruimte. 

  • verslag jubilarissencommissie, door Marc Zaaijer 

  • hoe staat het met het visietraject? Verslag door Dick Anbeek 

  • en natuurlijk de rondvraag 


  Om 20:30 uur verwachten we dan dat Rogier Veenstra het woord krijgt. Wij zijn benieuwd naar zijn visie. Vooral ook leuk om zoveel mogelijk leden te ontmoeten, en bij te praten. We hopen op een volle kantine. 

  HEB JE EEN VRAAG AAN ROGIER OF VOOR DE RONDVRAAG?

  Je kunt hem alvast mailen aan secretaris@zeelandiamiddelburg.nl. Dan kan Rogier of het bestuur alvast met je vraag aan de slag!