• Berichtgeving schoolvoetbaltoernooi

    Als organiserende vereniging van het regionale schoolvoetbaltoernooi hebben wij besloten om, conform landelijk beleid, alle data in april voor de Middelburgse schoolvoetbaldagen te laten vervallen. We gaan ons, mede afhankelijk van het beleid van de KNVB, beraden over een vervolg. Mocht er een regionaal vervolg komen dan zullen wij de deelnemende scholen hierover ter zijner tijd informeren.
    Wij wensen een ieder voor de komende periode sterkte en vooral een goede gezondheid.

    Met vriendelijke groet,

    Geesje Helleman
    Toernooicommissie