• Contributie in een voetballoze periode: teleurstellend, maar noodzakelijk voor de club

  Als vereniging krijgen wij vragen over het betalen van contributie nu het voetbal voorlopig stilligt. Wij begrijpen ieders teleurstelling, we zijn allemaal geraakt door deze crisis. We hopen van harte dat het jullie persoonlijk goed gaat. 

  Ook de vereniging heeft het moeilijk. Onze inkomsten bestaan namelijk uit sponsoring (voornamelijk vanuit de middenstand, en deze heeft het nu heel moeilijk), horeca omzet (volledig gedaald tot nul door sluiting kantine) en de contributie inkomsten. 

  Jullie zullen begrijpen dat indien deze derde bron ook wegvalt en daarnaast de meeste vaste kosten wel doorlopen, de club, zijnde een grote vrijwilligersorganisatie, serieus in gevaar komt.

  Formeel hebben we de regel dat leden alleen aan het einde van het jaar kunnen opzeggen, en dus contributie tot het einde van het seizoen blijven betalen. We willen jullie dan ook vragen om de contributie te blijven betalen. Simpelweg omdat we anders in grote problemen komen. 

  Wij doen daarom een dringend beroep op ieders loyaliteit, steun en solidariteit in deze lastige tijden. Zodat ook na de zomer iedereen weer lekker kan voetballen bij onze mooie vereniging.

  Wij danken u voor uw begrip.

  Met vriendelijke groet,

  Namens het bestuur,
  Marc Zaaijer
  Secretaris