• De gezondere kantine!

  Goede en verantwoorde voeding draagt bij aan de gezonde leefstijl van onze leden en bezoekers. De horecacommissie van Zeelandia Middelburg zet zich daarom in voor een gezonder voedingsaanbod binnen ons clubhuis. Zo werken we volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum.

  We maken hiermee van de gezonde keuze de makkelijke keuze. VV Zeelandia Middelburg werkt structureel aan een gezondere kantine, dit doen wij o.a. door jaarlijks de kantinescan uit te voeren.


  Onze kantine heeft de volgende basis:

  De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan 

  Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

   

  Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes
  De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:

  1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes
  2. Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes
  3. Als we eten of drinken aanbieden bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes 

   

  Onze kantine stimuleert water drinken
  In onze kantine is water altijd beschikbaar. We bieden een watertap punt en kannen met water aan, ook zijn er flesjes water te koop.

   

  VV Zeelandia Middelburg werkt structureel aan een gezonde kantine

  Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie.

   

  Wij hebben hiermee een bronzen kantine.

   

  -        In het uitgestalde aanbod zijn altijd betere keuzes beschikbaar.

  -        In de automaten bestaat de bovenste rijen voor minimaal 75% uit betere keuzes

  -        We bieden minstens groente of fruit aan

  -        De aankleding van de kantine verleidt tot een betere keuze

   

   

  Onze ambitie

  Door bewuster met betere keuzes om te gaan en deze juist te presenteren hopen we dat de kantine van VV Zeelandia Middelburg in 2020/2021 een zilveren kantine kan worden