• Emma Verstraate en Angela Verduijn lossen Jessie Eikenhout af als coördinator vrijwilligerswerk

    Half september ging Jessie Eikenhout aan de slag bij Zeelandia Middelburg als coördinator vrijwilligerswerk. Op verzoek van het bestuur bracht Jessie de stand van zaken bij ons vrijwilligerswerk in kaart.

    Ook adviseerde Jessie het bestuur welke weg in te slaan om vrijwilligers beter aan ons te binden. De adviezen van Jessie werden door het bestuur overgenomen. Jammer genoeg heeft Jessie besloten om geen vervolg te geven aan haar werkzaamheden.

    Gelukkig is het bestuur erin geslaagd een afspraak te maken met het tweetal Angela Verduijn en Emma Verstraate. Angela en Emma werken tot januari aan de bezetting van alle vrijwilligerstaken, inclusief horeca.

    Angela is al langer aan de club verbonden als voorzitter van de horecacommissie; Emma is student Sportkunde aan de HZ, is als trainer en speler al verbonden aan onze club.

    Na januari beraadt het bestuur zich hoe de vrijwilligers coördinatie het beste ingevuld kan worden.