• GEEN Voorjaars ALV 2020

     

    In verband met de uitbraak van het Corona virus en de beperkende maatregelen in dat verband, heeft het bestuur besloten om geen voorjaars-ALV te organiseren op 10 juni. 

    De begroting 2020/2021 zal in de in de eerstvolgende (najaars) ALV ter vaststelling worden voorgelegd. De concept begroting is echter wel vanaf 10 juni per mail op te vragen via mailadres secretaris@zeelandiamiddelburg.nl.

    Met vriendelijke groet,

    Bestuur VV Zeelandia Middelburg