• Instructie gebruik kleedkamer, velden, veldverlichting en afsluiten sportpark

   

  Gebruik kleedkamer

  Aan het begin van dit voorjaarsseizoen hebben we trainers en leiders gevraagd de toegewezen kleedkamer verzorgd achter te laten en af te sluiten. De afgelopen maanden hebben we dit dagelijks gecontroleerd en dienen te constateren dat dit helaas vaak vergeten wordt. We willen nogmaals oproepen om hieraan aandacht te besteden. Dus graag na gebruik de kleedkamer aanvegen of met behulp van de trekker droog achterlaten en afval opruimen in de vuilnisbakken. Dan wordt het team dat aansluitend de kleedkamer gebruikt ook een schone en bruikbare kleedkamer gegund. Na vertrek uit de kleedkamer deze met de sleutel afsluiten.

   

  Gebruik velden

  Let er op dat gebruik van de velden alleen is toegestaan onder leiding van een trainer van ZM.

   

  Gebruik veldverlichting

  De verlichting wordt pas ontstoken als het schemert. Het verlichten van het veld wordt een forse kostenpost als aan het begin van de training de verlichting al wordt ontstoken.

   

  Afsluiten sportpark

  De (senioren)teams die als laatste de trainingsvelden gebruiken, dienen na de training de doelen langs de kant van het trainingsveld te plaatsen, zodat de gemeente de volgende dag het veldonderhoud kan verrichten. Het is even een punt van aandacht aan het eind van de training maar het voorkomt dat de gemeente anders het veldonderhoud niet uitvoert.

  Betreffende teams sluiten het sportpark af, dus daarbij ook controleren dat alle toegangshekken en -deuren daadwerkelijk zijn afgesloten ook al heeft betreffende afsluitend en controlerend team zelf het toegangshek of de -deur niet gebruikt.

  Bedankt voor de medewerking. 

  Werner Schieman
  Beheerzaken Zeelandia Middelburg