• Kom jij de Sponsorstichting versterken ?

  De Stichting Promotie Voetbal vv Zeelandia Middelburg (kortweg Sponsorstichting) zoekt voor haar bestuur dringend enkele bestuursleden.

   

  De Sponsorstichting heeft als voornaamste doel het bevorderen van de voetbalsport door het verlenen van (financiële) steun aan de voetbalvereniging Zeelandia Middelburg.

  Het bestuur van de Sponsorstichting bestaat uit een aantal sponsorwervers. Zij onderhouden zo veel mogelijk het contact met de sponsors, omdat wij veel belang hechten aan een goede relatie met onze sponsors. Daarnaast is een bestuurslid belast met het organiseren van enkele activiteiten voor de sponsors en is er een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester). Het voltallige bestuur komt zo’n zes keer per jaar bij elkaar voor bestuursvergaderingen.

  Maar liefst ruim 100 sponsors ondersteunen deze prachtige vereniging. Het huidige aantal sponsorwervers is helaas niet toereikend om de contacten met al deze sponsors te onderhouden. Vandaar dat wij het aantal sponsorwervers graag willen uitbreiden met enkele nieuwe leden!

  Daarnaast vertrekt per 1 januari 2021 onze penningmeester en zijn wij dus ook op zoek naar een nieuwe penningmeester.

  Als bestuurslid van de Sponsorstichting komt u in contact met diverse ondernemingen uit Middelburg en omgeving. Wellicht handig voor de uitbreiding van uw netwerk!
  De Sponsorstichting van Zeelandia Middelburg organiseert jaarlijks een aantal activiteiten voor zijn sponsors. Zo is er bij de start van een nieuw seizoen de ‘Aftrapbijeenkomst’, bij voldoende belangstelling bezoeken we soms een wedstrijd uit de eredivisie, organiseren we regelmatig maaltijden voorafgaand of aansluitend bij thuiswedstrijden van ons eerste herenteam en komen we vaak samen in ons ING-Businesshome in het clubgebouw van vv Zeelandia Middelburg om niet alleen over voetbal te praten!

  Door de Coronacrisis heeft ook ons werk enige maanden stilgelegen. Inmiddels zijn we als bestuur van de Sponsorstichting voorzichtig begonnen met de voorbereidingen van het nieuwe seizoen. Vooralsnog gaan we er vanuit dat we in september weer volledig de draad kunnen oppakken!

  Bent u (M/V) geïnteresseerd in één van deze bestuursfuncties of wilt u meer informatie? Stuur dan een mailtje naar sponsorstichting@zeelandiamiddelburg.nl of neem contact op met de voorzitter van de Sponsorstichting Herman Satter, tel. 06-12419665.