• Nieuwjaarstoespraak Voorzitter Zeelandia Middelburg

   

   

  Nieuwjaarstoespraak van de voorzitter van Zeelandia Middelburg, Walter Blondeel

   

  Beste aanwezigen op de nieuwjaarsreceptie 2019. Namens het bestuur heet ik u hartelijk welkom. Vanmiddag is wederom het jaarlijkse onderlinge seniorenmix toernooi gehouden. De organisatoren wil ik hierbij bedanken voor hun inzet. Ik neem aan dat de deelnemers er evenals in voorgaande jaren veel plezier aan hebben beleefd.

  Het is voor voorzitters van verenigingen ook een vast ritueel om stil te staan bij het wel en wee van het afgelopen jaar en een korte blik vooruit te werpen.

  Een korte terugblik

  Het is een jaar geweest waarin we wederom door vele mooie momenten werden verblijd, maar ook getroffen zijn door het verlies van dierbaren.

  Op de algemene ledenvergaderingen in 2018 is stilgestaan bij het overlijden van twee dierbare vrijwilligers: het Hoofd Opleidingen, Cees Corstanje aan het begin van het jaar en de oud-voorzitter van MV &AV Middelburg, Hans Lander in december. Voorts gedenken we in stilte horeca-captain gedurende vele jaren, Rudi Keun, die in zijn geliefde land Spanje in september overleed.

  Vlak voor Nieuwjaar verloor onze vrijdagmiddagploeg een maatje en wij allen een prominent lid vanaf de oprichting van de club Zeelandia Middelburg, Jan Labruyere.

  Zijn ze weg? Nee, dat zijn ze niet zolang wij ze niet vergeten.

  Ik zie dat dus ook niet zo vlug gebeuren in onze familievereniging.

  Het trieste bericht over Jan kruiste overigens bijna gelijktijdig het moment waarop het mooie besluit over de verlenging van het contract van onze hoofdtrainer Salim Ben Sellam werd genomen.

   

  De top 10 plaatjes van 2018

  Elk jaar weer kunt u tussen kerst en Nieuwjaar genieten op radio en TV van de Top 2000. Dat was voor me aanleiding om een keer stil te staan bij mijn persoonlijke top tien plaatjes op het twitteraccount van onze club. Laat ik beginnen met vooraf een paar stipnoteringen te vermelden.

  • De presentatie van onze poortwachter (secretaris ) op de ALV over de bescherming van uw persoonlijke gegevens bij onze club.
  • Het optreden van de voormalige stervoetballer Andy van der Meijde op de aftrapbijeenkomst van het nieuwe voetbalseizoen
  • Alle vrijwilligers die hebben bijgedragen aan een van de grootste evenementen in Zuid- Nederland, het spektakelweekend aan het einde van vorig seizoen.

   

  En dan nu de top tien:

   

  10. Het nieuwe tassenrek bij de ingang van het clubhuis.

   9. Een niet bespeelbaar kunstgrasveld door de grote wateroverlast

  8. Maandenlang geen gebruik van oefenvelden door de grote droogte

  7. Niet meer roken op het sportcomplex

  6. Bezoek van de minister voor sport en de gemeenteraad aan de club

  5. Een nieuwe hoofdtrainer met dezelfde naam voor komend seizoen

  4. De prestaties van ons tweede zondag elftal en twee damesteams

  3. Nieuwe beamer met scherm en geluidsinstallatie op het hoofdveld

  2. De piek in het aantal leden, nog steeds de grootste club van Zeeland

  1. De vierduizend bezoekers op het hoofdveld bij de komst van Feijenoord

   

   Wellicht wilt u een andere rangorde aanbrengen in de lijst of andere er in opnemen. Laat dat zo meteen op de receptie de discussie voor u onderling worden.

   

  De nieuwste uitdaging voor 2019

  Natuurlijk zijn er vele uitdagingen te benoemen, maar gelet op de tijd wil ik me beperken tot de belangrijkste.

  Nieuw beleid maken

  Alle trainers en leiders vrijwilligers zijn van harte welkom op de Kaderdag die op 12 januari wordt gehouden. Het programma staat geheel in het teken van het visietraject dat door het bestuur is uitgezet. Centraal staat de vraag " Hoe ziet onze club er in 2025 uit? " Aan de hand van een discussieleider van adviesbureau Brug8 uit Rotterdam komen daarbij verschillende vraagstukken aan bod. Vragen zijn bijvoorbeeld: Wat gaat hier nooit veranderen? Waar gaat je hart sneller van kloppen? Waar zijn we samen echt goed in? Blijft deze vereniging een goed voorbeeld vormen voor andere verenigingen?

  We zijn benieuwd naar uw antwoorden. Aan deze nieuwe uitdaging moeten de deelnemers vast even wennen. Maar ik weet zeker dat de opzet van deze discussieochtend ertoe kan leiden dat nuttige aanbevelingen en suggesties zullen worden gedaan voor toekomstig beleid in deze grote vereniging.

  Tot slot

  Op sportief gebied heeft Zeelandia Middelburg in het afgelopen jaar 60 teams van een goede begeleiding voorzien. In totaal vonden iets meer dan 1200 leden plezier en ontspanning in de club. Een goede organisatie blijft een te koesteren sterk punt van onze groen- witte club. Daar blijven we zuinig op. Passie en plezier in het spelletje voetbal blijven voorop staan. Financieel zijn we nog steeds gezond. Dat moeten we vooral in het achterhoofd blijven houden als randvoorwaarde bij het ontwikkelen van vernieuwende ambitieuze plannen.

  Kijkend naar alles waar we mee bezig zijn, alles wat we bereikt hebben en/of nog willen bereiken mogen we trots zijn en blijven op deze bloeiende grootste club van Zeeland met zoveel actieve leden. Graag wil ik met u allen als slot een toost uitbrengen op een goed en sportief 2019.