• Coronacrisis en ambities maken aanpassing van contributies noodzakelijk

   

  Covid-19 heeft ook onze club geraakt. En natuurlijk onze leden. Door snel te schakelen kunnen we op de Algemene Ledenvergadering, die dit najaar zal plaatsvinden toch een positief resultaat over het afgelopen seizoen laten zien.

  Maar, de coronacrisis duurt veel te lang, en heeft wel degelijk invloed op onze financiën. Denk vooral aan de inkomsten uit horeca en sponsoring.

  Het bestuur stond dan ook voor de keuze om de broekriem verder aan te halen, of door te gaan op de ingeslagen weg uit het visietraject: “bij Zeelandia Middelburg leer je beter voetballen”.

  We hebben gekozen voor die tweede optie. Dus: aantrekken van betere trainers, betere begeleiding, onder verantwoording van een hoofd opleidingen.

  Om dit financieel mogelijk te maken worden de contributies aangepast, in die zin dat we richting een contributiesysteem gaan waarin over twee jaar alle spelende leden evenveel betalen.

  Senioren gaan vanaf seizoen 2021-2022 wat minder betalen, jeugdleden meer, omdat met name de extra kosten gemaakt worden ten bate van de jeugdleden.

  Natuurlijk hebben we gekeken naar de contributies bij andere voetbalverenigingen en bij andere sporten. 

  De contributieaanpassing vindt plaats per 1 augustus 2020. De ledenvergadering moet deze achteraf goedkeuren.

   

  Zo ziet de nieuwe contributiestructuur er uit:

   

  Het bestuur