• Onderzoek onder voetballers in de B-categorie senioren 11x11

  Aanstaande vrijdag 3 juli wordt er een kort onderzoek uitgezet onder senioren voetballers in de B-categorie (11x11). Via deze mail willen wij je hiervan op de hoogte stellen en informeren.
  Dit onderzoek richt zich op een mogelijke aanpassing van het seizoen 2020/'21 voor deze doelgroep naar twee competities van een half seizoen met poules van 6 teams. Dit scenario wordt nu bekeken, omdat we vanuit de KNVB op een flexibele manier willen inspelen op een mogelijke tweede coronagolf.

  We vinden het belangrijk om aan te geven dat het hier slechts gaat om een mogelijk scenario en hier nog geen definitieve beslissingen aan verbonden zijn. De komende periode zullen wij op basis van de input vanuit de voetballers een weloverwogen beslissing nemen. Hiervan word je uiteraard op de hoogte gehouden.

  Hieronder lichten we graag e.e.a. verder toe.

  Aanleiding
  De overheid roept op om reisbewegingen te beperken en flexibel in te kunnen spelen op een mogelijke tweede coronagolf in het najaar. Bij een nieuwe uitbraak kunnen er veiligheidsregio’s afzonderlijk gesloten worden zodat dit niet directe consequenties heeft voor andere regio’s. Als deze uitbraak geconstateerd wordt, willen we er als KNVB voor zorgen dat we flexibel kunnen handelen zodat er geen directe consequenties zijn voor het competitievoetbal in heel Nederland. Daarom kijken we naar het minimaliseren van de reisbewegingen binnen/buiten veiligheidsregio’s door middel van kleinere poules.

  Een mogelijk scenario voor het seizoen 2020/'21 is het spelen van twee competities van een half seizoen met poules van 6 teams. Hiermee komt de KNVB tegemoet aan het verzoek van de overheid om reisbewegingen te beperken en zoveel mogelijk te opereren binnen veiligheidsregio’s en kunnen we flexibel inspelen op een mogelijke tweede coronagolf in het najaar.

  Enquête onder voetballers
  Voetbalplezier staat voor ons nog steeds voorop en daarom vinden wij het belangrijk om te luisteren naar onze voetballers. We zullen bovenstaand scenario dan ook gaan toetsen bij een representatieve doelgroep van 30.000 spelende leden in de B-categorie senioren middels een onderzoek op vrijdag 3 juli.

  Wij hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met KNVB Contact.

  Met vriendelijke groet,
  KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

  Hans Schelling
  Operationeel manager