• Routekaart tot eind van dit seizoen en begin seizoen’20-’21

    Doordat we een hele tijd zonder voetbal hebben gezeten en we nu een keer in de week een uurtje kunnen trainen, hebben we vanuit de TC (Technische Commissie) en het bestuur een aanvraag ingediend bij de gemeente om langer door te kunnen trainen op de wijze zoals we dat nu doen. Uiteraard steeds in de RIVM-richtlijnen in acht houdend. We zijn dan ook blij dat we toestemming hebben gekregen om tot 27 juni te mogen blijven trainen! Dit wil zeggen, de pupillen tot en met de O12 volgens de protocollen en de oudere jeugd én seniorenteams die dat aangegeven hebben, via de 1.5m trainingen én de daarbij behorende protocollen. Dit betekent dat we dus nog een stuk of vijf/zes keer mogen trainen tot aan de zomervakantie en we hopen dat iedereen daar ontzettend veel plezier aan gaat beleven! Of we een Slotdag kunnen organiseren waarbij iedereen de kans krijgt om het kader te bedanken voor het seizoen én we elkaar een fijne zomervakantie kunnen wensen, dat zullen we vanuit de overheid te horen krijgen, we hopen er nog op, maar verwachten dit eigenlijk niet meer. Hoe we dan om moeten gaan met het inleveren van de materialen en sleutels, daar informeren we alle kaderleden medio juni over. Mocht u nu al spullen hebben die u niet meer gebruikt, u mag al contact opnemen met materiaal@zeelandiamiddelburg.nl om een afspraak te maken zodat u de materialen, kleding en sleutels in goede orde kan terug brengen.

    Daarnaast moeten we ons vizier uiteraard (ook) richten op het nieuwe seizoen. We weten niet wanneer we weer “echt” mogen starten, maar de bedoeling is dat we op vrijdag 28 augustus het kader willen uitnodigen voor de Kick-off (kennismaking en uitreiking van sleutels, materialen  en trainingskleding etc.) en dat we op zaterdag 29 augustus kunnen starten met de Startdag. Uiteraard moeten dan ook alle nieuwe teamindelingen duidelijk zijn en daarvoor zijn we deze maand een opzet aan het maken met de TC en de coördinatoren. Eind mei zal deze conceptindeling besproken worden met de trainers die dan in de week van 8 juni de nieuwe indeling mondeling zal overbrengen op de speelsters en spelers. Vanaf vrijdag 12 juni zal de indeling op de site gepubliceerd worden.