• Technisch Opleidngsplan

  Hoofddoelstelling voetbaltechnische zaken

  De doelstelling in voetbal technische zaken jeugd van VV Zeelandia Middelburg kan kort worden samengevat als:

  Het bieden van mogelijkheden tot een positieve vrijetijdsbesteding, door het scheppen van voorwaarden waardoor de jeugdleden van VV Zeelandia Middelburg:

  • een goede voetbalopleiding geboden wordt;
  • plezier beleven aan het voetballen;
  • mogelijkheden krijgen om hun eigen voetbaltop te halen;

  VV Zeelandia Middelburg wil de voetballende jeugd een goede voetbalopleiding bieden door alle spelers maximale ontwikkelingskansen te geven. Maximale ontwikkelingskansen worden gecreëerd door een pedagogische benadering centraal te stellen en door, voor wat betreft de benadering, onderscheid te maken tussen prestatie- en recreatiegericht voetballen. "

  Prestatie- en recreatiefgericht voetballen
  De hoofddoelstelling van het organisatieonderdeel voetbaltechnische zaken geeft aan dat alle jeugdvoetballers zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen. Daarbij wordt er door VV Zeelandia Middelburg, in de benadering, wel onderscheid gemaakt tussen prestatie- en recreatiegericht voetballen. Strikt genomen is elke vorm van amateurvoetbal natuurlijk recreatiesport. Echter, de frequentie, de gerichtheid en de intensiteit waarmee getraind en gespeeld wordt, zorgt wel degelijk voor een onderscheid. Immers, niet ieder jeugdlid heeft dezelfde wil, tijd en/of kwaliteit om even vaak, gericht en intensief te werken aan het verbeteren van zijn of haar voetbalvermogen.

  Spelers die de wil en de kwaliteit hebben om vaak, gericht en intensief te werken aan hun voetbalvermogen, wordt de mogelijkheid geboden een voetbalopleiding te volgen. Deze groep spelers zou de prestatiegroep genoemd kunnen worden. Prestatiegericht voetballen staat daarbij niet gelijk aan (moeten) winnen, maar wel aan een continu streven naar goed voetbal. En?? om tot goed voetbal te komen is het noodzakelijk om vaak, gericht en intensief te trainen en wedstrijden te spelen.

  In het geval van de geselecteerde individuele speler is de doelstelling van de VV Zeelandia Middelburg jeugdopleiding als volgt:

 • Dynamische, creatieve en onvoorspelbare spelers opleiden voor de seniorenselectieteams van VV Zeelandia Middelburg. Dit zijn dan spelers(sters) die zich tijdens elk moment in de wedstrijd (technisch) kunnen handhaven aan de bal en steeds weer betere situaties voor zichzelf en hun teamgenoten kunnen creëren.
 • De groep waarvan de spelers de wil, de tijd en/of de kwaliteit niet hebben om veel, gericht en intensief met voetbal bezig te zijn, krijgt een andere benadering. Deze benadering is weliswaar anders (recreatiever gericht), maar beslist niet minder(waardig). Ook de spelers van deze groep wordt de mogelijkheid geboden om in ieder geval 2 keer per week onder "deskundige" leiding te trainen, maar in de begeleiding van deze groep zal rekening gehouden met de specifieke aspecten van recreatiefgericht voetbal. Er is voor deze groep daarom, naast de standaard maandprogramma’s, extra oefenstof beschikbaar voor de trainingen. Ook voor het coachen tijdens wedstrijden zijn extra richtlijnen beschikbaar. Het gaat hierbij om specifieke informatie over zaken die van belang zijn bij het begeleiden van deze recreatiegroep.

  Dit is de inleiding van Zeelandia Middelburg's Technisch Opleidingsplan. Wordt vervolgd...

  Voor meer informatie kunt u terecht bij één van de Technische Jeugd Coördinatoren