• Teruglezen: Nieuwjaarsspeech van de voorzitter

  Op zaterdag 4 januari hield voorzitter Remy Verhage tijdens de Nieuwjaarsreceptie een speech voor de aanwezige leden. De tekst hiervan is hieronder terug te lezen.

  ***

  Leden van Zeelandia Middelburg  kunnen enorm van elkaar verschillen.  Maar wie aan de leden vraagt waarom ze zich verbonden voelen met de vereniging, krijgt vaak spontaan dezelfde antwoorden. Ook al kunnen de emoties soms hoog oplopen, onze leden hebben toch het gevoel bij elkaar te horen. Dat is onze grote kracht.

  Als u denkt, hé deze tekst komt mij bekent voor, dat klopt. Vervang leden van Zeelandia Middelburg door inwoners van Nederland en zie hier, de eerste alinea van de kerstboodschap Van Koning Willem Alexander aan alle inwoners van Nederland. Je kan het niet helemaal vergelijken, maar het raakt wel één van de kenwaarden uit onze visie: één vereniging.

  Het afgelopen jaar hebben wij ons als bestuur gebogen over een beleidskader 2019 – 2024. Vijf jaar vooruitkijken aan de hand van twee, voor onze organisatie, belangrijke vragen: Waar staan we voor? En waar gaan we voor? Bepaling van missie en visie. Hier gaan we ook daadwerkelijk mee aan de slag. Niet het zoveelste beleidskader dat op de plank komt te liggen, geen loze woorden, maar daadkracht. Vasthouden wat goed is, veranderen wat beter kan.

  Een missie en visie gedragen door leden. Het bestuur heeft zich kwetsbaar opgesteld. We hebben deze twee vragen aan de leden gesteld: Waar staan we voor én waar gaan we voor. Kom maar op, laat maar horen. En jullie hebben de antwoorden gegeven, niet het bestuur. Met deze formule gaan wij ook in de toekomst aan de slag. Met nieuwe vormen van ledenraadpleging, bij voorkeur in combinatie met, of voorafgaand aan, de ALV, om zo maximale betrokkenheid van leden te krijgen bij beleid en besluitvorming.

  De meest in het oog springende beslissing het afgelopen jaar is geweest de overgang van teams zondag 1 en 2 naar het zaterdagvoetbal. Kernwaarden sport en ambitie, en één vereniging. Geen eilanden, maar WIJ. Een ingrijpende maar noodzakelijke beslissing om onze visie te verwezenlijken.  Ga er maar aan staan: de eerste selectie die onderaan moet beginnen, in de kelderklasse, en een tweede elftal met veel nieuwe gezichten, voornamelijk spelers die vervroegd zijn doorgeschoven vanuit de Onder19. Niet makkelijk dus, maar wel daadkracht! We prijzen ons gelukkig met spelers, trainers, begeleiders en vrijwilligers die hun schouders eronder gezet hebben om dit zaterdagproject tot een succes te maken.  

  En het gaat goed. Na de orkaan op zaterdagmorgen steekt er op zaterdagmiddag ook al een aardige bries op als het gaat om beleving. Zowel op en rond het veld, als in de kantine. Ook sportief gaat het goed, het eerste staat bovenaan. Door iedereen verwacht, maar toch knap. Je moet het wel laten zien, elke week weer. De tweede helft van het seizoen zal zeker niet makkelijker worden, tegenstanders zullen zich ingraven en loeren op een zwak moment. Wij zijn er echter van overtuigd dat de loyaliteit van spelers, trainers en begeleiding richting onze vereniging beloond gaat worden met het kampioenschap en promotie naar de derde klas.

  Gaat dan alles goed?  Nee, helaas nog niet. Maar het is ook wennen, voor iedereen. Nog drukker op zaterdag, dat vergt extra inspanning vanuit de organisatie. Maar we zijn volop bezig om dat goed neer te zetten. Tegenover een drukkere zaterdag staat een minder drukke zondag, en ook daar moeten we organisatorisch hard aan trekken om voetballen op zondag aantrekkelijk te houden.

  De visie van de leden hebben wij vertaald in kernwaarden. Per kernwaarde wordt een strategie beschreven en  tenslotte zijn er de organisatiedoelen: de concrete vertaalslag van de strategie. Overgang naar de zaterdag was het eerste organisatiedoel dat is uitgevoerd. Oprichten van een jubilarissencommissie, die straks de speciale jubilarissenceremonie zal verzorgen, het tweede.

   

  De komende maanden zal de uitdaging liggen in het verder uitwerken van de strategieën en het boeken van resultaten op de organisatiedoelen. Wat gaan we o.a. doen:

   

  • Het vrijwilligersbeleid tegen het licht houden, effectief benutten van de contributie-uren
  • Het invoeren van een kledingplan, eenheid door uniforme kleding
  • Het uitbreiden van de samenwerking met andere verenigingen op het gebied van meisjes- en vrouwenvoetbal.
  • Hervormen van de Stichting Sportpark Veerse Poort, in overleg met de gemeente.
  • Het uitbreiden van de Gezonde kantine, verzilveren van ons bronzen certificaat.
  • Het opzetten van een opleidingsorganisatie voor selectieteams én breedtesport

  Alles in het teken van de 4 kernwaarden: vrijwilligers, sport en ambitie, amateurstatus en één vereniging.

  We willen zaken veranderen om beter te worden en onze missie en visie te verwezenlijken. We moeten verder kijken dan individuele belangen om het geheel beter te maken. Mensen moeten hun eigen ego opzij kunnen zetten in het belang van de vereniging. En dat is niet altijd makkelijk. Maar we moeten niet te snel opgeven en niet te snel mopperen. Hou het positief.  Als alles tegen lijkt te zitten en je denkt, waar doen ik het allemaal voor, nou…dit is waar we het met z’n allen voor doen:

  • We doen het voor de jeugd die beter wil leren voetballen en hier 2, 3, 4 keer per week met plezier naar toe komt,
  • we doen het voor de senioren die ook nog beter willen leren voetballen,  vrienden zijn geworden en samen strijden voor het kampioenschap, of het krat bier na afloop van de wedstrijd,
  • we doen het voor de G-voetballers die elke vrijdagmiddag vol passie en plezier voetballen, net als de krasse knarren op dinsdagmorgen,
  • we doen het voor de vrijwilligers die voldoening en plezier halen uit hun hobby en
  • we doen het voor een volle kantine, hier, kijk ons staan, vol vrienden en gezelligheid.

  We moeten onze schouders eronder zetten en daadkracht tonen. Wil je verandering om zaken te verbeteren, dan zal je er zelf iets voor moeten doen. Niet wijzen maar actie. Met z’n allen. Wij zijn de leden, wij zijn de vrijwilligers, wij zijn de vereniging.

  Graag wil ik alle leden een heel gelukkig en sportief 2020 toewensen. Met elkaar gaan we er een fantastisch voetbaljaar van maken.

  ***