• Uitnodiging voor een informatieve ledenbijeenkomst op woensdag 17 april, 19:00 uur in het clubhuis van Zeelandia Middelburg

  Uitnodiging voor een informatieve ledenbijeenkomst op woensdag 17 april, 19:00 uur in het clubhuis van Zeelandia Middelburg (let op tijd: dit in verband met wedstrijden rond de Champions League).

  Visie, missie, jeugd en zaterdag

  V.V. Zeelandia Middelburg doorliep de afgelopen maanden een uitgebreid visietraject. Dit onder begeleiding van bureau Brug8 uit Rotterdam, met financiële ondersteuning van de Rabobank.

  Het traject behelsde vooralsnog een drietal visieavonden met leden van de club, een drietal visiesessies met het bestuur van Zeelandia Middelburg en vier avonden bestuurlijke ondersteuning. Aan het visietraject deden ruim 100 leden mee.

  Op deze avonden kwam helder naar voren dat men onvoldoende cohesie ervaart binnen de vereniging. Het algemene gevoel is dat van eilanden sprake is, zowel tussen de teams onderling, als tussen jeugd en senioren. Er wordt ook een groot verschil ervaren tussen breedtesport en selectieteams, voor wat betreft beschikbaarheid van materialen, trainers, aandacht en betrokkenheid. Men wil het familiegevoel behouden, maar het mag allemaal wat eigentijdser en ambitieuzer.

  Het bestuur is uitgedaagd om heldere keuzes te maken, zonder de kool en de geit te sparen. En prioritering aan te brengen in het beleid. Ook om te kiezen voor een duurzame toekomst van de vereniging, met een gezond ledenaantal, en een gezonde financiële basis.

  De belangrijkste aanbeveling vanuit de leden was een duidelijke keuze te maken voor de (voetbal) ontwikkeling van de jeugd, met de daarbij behorende investering in goede jeugdtrainers en begeleiding. Ook als dit leidt tot een verlegging van financiële stromen binnen de vereniging.

  Een keuze voor een vereniging, waar je (beter) leert voetballen, en waar de jeugd de toekomst heeft. Waar eigen jeugd de selectie van het eerste elftal bepaalt.

  Bovenstaande, en een nieuw geformuleerde missie, visie en kernwaarden worden besproken op een informatieve ledenbijeenkomst, te houden op woensdag 17 april, om 19:00 uur in het clubhuis van Zeelandia Middelburg.

  Beleidsvoorstellen die hieruit voort zullen komen kunnen jullie het komende seizoen verwachten. Die kunnen dan hopelijk per seizoen 2020-2021 ingaan.

  Zaterdag

  Een van de uitkomsten van het visietraject was de wedstrijddag van het eerste en tweede elftal. Deze zal al per komend seizoen 2019-2020 verplaatst worden naar de zaterdag. Deze maatregel zal wel per direct worden ingevoerd, om te voorkomen dat spelers van het eerste elftal een jaar lang gaan voetballen op zondag terwijl ze weten dat de wedstrijddag een seizoen erna verplaatst zal worden. Dit ook na raadpleging van een aantal eerste elftalspelers.

  Aan het besluit liggen een aantal overwegingen ten grondslag: over binding binnen de vereniging, financiële, sportieve, de wens van de spelers, concurrentie televisie en sponsoring. Dat we gedwongen zullen worden om terug te keren naar de vierde klasse is heel vervelend, maar we zullen beleid inzetten om zo spoedig mogelijk in een acceptabele klasse te voetballen.

  Graag gaan we hierover met jullie in gesprek.

  Van harte uitgenodigd,

  De visiecommissie van v.v. Zeelandia Middelburg:

  Dick Anbeek (vicevoorzitter Zeelandia Middelburg), 06 5335 5788 vicevoorzitter@zeelandiamiddelburg.nl
  Edwin Overbeeke (verenigingsmanager)
  Herman Satter (Stichting Promotie v.v. Zeelandia Middelburg)
  Werner Schieman (bestuur Zeelandia Middelburg)