• Uitstel invoer kledingplan

    Het pakket maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het Covid-19 virus te beheersen heeft helaas ook voor onze vereniging zeer nadelige gevolgen. De vraag daarbij is hoe lang de bestaande maatregelen worden voortgezet en of er wellicht andere ingrijpende maatregelen nog volgen. Door het stilleggen van de sportclubs missen we de voor de vereniging belangrijke (horeca-)inkomsten terwijl de kosten wel doorlopen.

    De negatieve financiële gevolgen zijn merkbaar en de onzekerheid over de omvang en duur daarvan speelt ons parten. Op dit moment dient onze vereniging voldoende financiële reserves te behouden om aan lopende verplichtingen uitvoering te kunnen geven en tegenslagen op te kunnen vangen. Daarmee kunnen we grote uitgaven die beslag leggen op onze geldmiddelen op dit moment niet veroorloven.

    Daarom heeft het bestuur van de vereniging besloten om het kledingplan ten minste een vol seizoen uit te stellen naar het seizoen ‘21/22. We vinden dit zeer alles vervelend. De continuïteit waarborgen van de vereniging vraag op dit moment echter prioriteit.

    De materiaalcommissie voert overleg met onze kledingpartners Erik’s Intersport en Robey om voldoende aantallen wedstrijdbroeken en -shirts in voorraad te krijgen, zodat onze leden op reguliere wijze deze weer kunnen kopen.Voor vragen hierover kan contact gezocht worden met de materiaalcommissie via materiaal@zeelandiamiddelburg.nl

    We vertrouwen op begrip voor dit besluit.