• Verenigingsmanager

  Verenigingsmanager:  Edwin Overbeeke

   

  Doel van de functie:

  Het zorgdragen voor het initiëren, ontwikkelen, formuleren en na goedkeuring van het bestuur, uitvoeren van het beleid voor de vereniging. De verenigingsmanager is verantwoordelijk voor de coördinatie en organisatie van een vereniging. Hij draagt zorg voor een efficiënte en doelgerichte organisatie.

   

  Rapportagestructuur:

  De verenigingsmanager rapporteert direct aan het bestuur via de vicevoorzitter, zit de bestuursvergaderingen bij als adviseur, dient voorstellen in voor de bestuursvergadering en heeft regelmatig werkoverleg met de vicevoorzitter, Dick Anbeek.

   

  Werktijden

  Dagelijks, uitgezonderd in het weekend:      8.30u-12.30u

   

  Taken:

  1. 1.       Opzetten en begeleiden van een hoogwaardig vrijwilligersbeleid
  2. 2.       Initiëren en organiseren van activiteiten voor de “niet voetbalactiviteiten van de leden”
  3. 3.       Opzetten en uitvoeren van een dalurenbeleid
  4. 4.       Dagelijkse coördinatie vereniging
  5. 5.       Ledenbehoud, ledenwerving en coördinatie recreatieve jeugd

   

  Contact:

  Mail:                verenigingsmanager@zeelandiamiddelburg.nl

  Telefoon:        tijdens werktijden 0118 628774

                          06 51448058