• Tijdens de ALV van afgelopen woensdag werd er op bestuurlijk vlak zowel afscheid genomen als welkom geheten. Voorzitter Walter Blondeel droeg de voorzittershamer officeel over aan Remy Verhage, die de oud-voorzitter op zijn beurt mocht benoemen tot erelid van de vereniging.

    Remy Verhage wordt als penningmeester opgevolgd door Bob Schmelzer. Ook Saskia Szarafinski werd met applaus verwelkomd als nieuw bestuurslid van Zeelandia Middelburg. Bloemen waren er tevens voor vertrekkend bestuurslid Erik Malcorps, die de Technische Commissie de komende periode nog wel blijft bijstaan en adviseren.

    Jan de Rijke (vertrekkend lid van de Technische Commissie) werd benoemd tot lid van verdienste voor zijn geweldige inzet en jarenlange toewijding in vele verschillende functies.

    Nieuwe voorzitter Remy Verhage beloofde de aanwezigen om zijn rol als voorzitter met veel energie, toewijding en passie te vervullen. 

    Bekijk hier enkele foto's van de ALV

    De ALV stond verder in het teken van het visietraject van de vereniging. Daniël Klein van het Rotterdamse bureau Brug8, die visietraject op deskundige wijze begeleidt, vertelde de aanwezigen over hoe het visietraject tot op heden verlopen is. Vervolgens was er ruimte voor vragen en discussie. Het bestuur kreeg steun van de ALV om het tot nu toe gevoerde beleid voort te zetten en ging akkoord met de bijbehorende begroting.