• Om optimaal voorbereid te zijn op het nieuwe seizoen wordt op vrijdag 23 augustus vanaf 19.30 uur in het clubhuis de jaarlijkse kick-off avond georganiseerd ten behoeve van het jeugdkader. 

  Helaas vergt de droge zomer en de daaruit voortkomende staat van de velden heel wat aanpassingen. Vanaf 24 augustus kunnen we middels een alternatief schema gaan starten met de trainingen en wedstrijden.

  De bedoeling van de avond is als volgt:

  • Iedereen een warm welkom heten na een (hopelijk) heerlijke zomer
  • Een korte uitleg van de nieuwe Hoofd Opleidingen Bovenbouw en Onderbouw
  • Alternatief trainingsschema én hoe om te gaan met de bekercompetitie ivm de droogte en het verbod op de betreding van de natuurgrasvelden
  • Kennismaking kader in de betreffende leeftijdscategorieën en uitleg VOG
  • Uitreiking van trainingspakken, sleutels en andere relevante materialen
  • Het checken van de ballenhokken zodat alles gereed ligt voor het nieuwe seizoen
  • En wat verder ter sprake komt

  Daarnaast is er uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen – over Startdag, materiaal, trainingsveldindeling, maar ook over andere relevante zaken. Na afloop biedt het bestuur u een drankje aan en kan naar behoefte worden verder gepraat.

  Namens de coördinatoren nodigen wij jullie allen van harte uit voor deze avond. 

  Graag tot vrijdag 23 augustus om 19.30u in het clubhuis.