• Vv Zeelandia Middelburg neemt deel aan pilot KNVB pleziermeting

  De KNVB heeft ons als vereniging uitgenodigd om deel te nemen aan een pilot die de sportiviteit en de pleziermeting te peilen. Na de wedstrijd krijgt de trainer/leider een melding via het DWF  (Digitale Wedstrijd Formulier) met de vraag of men de pleziermeting wil invullen.

  Waarom een pleziermeting via DWF?

  Voetbal is een fantastische sport waar miljoenen mensen in Nederland van houden. Met z’n allen dragen we de verantwoordelijkheid om te zorgen dat dit zo blijft. De liefde voor de bal staat voorop. Iedereen moet op een veilige en plezierige manier van de sport kunnen genieten en daar maken de KNVB én alle clubs zich hard voor. Of je nou speler, scheidsrechter, bestuurslid of toeschouwer bent, we dragen allemaal bij aan het spelplezier op en rond de velden.

  Inzicht in hoe het plezier in de wedstrijden ervaren wordt en wat redenen zijn waarom een wedstrijd wel of niet leuk is geweest kan de club en de KNVB helpen. Enerzijds om inzicht te krijgen in hoe groot het spelplezier is, en anderzijds ook daar waar het spelplezier laag is te werken aan verbetering.

  Hoe gaat dit in zijn werk?

   

  Na afloop van de wedstrijd wordt via het digitale wedstrijdformulier gevraagd om scores te geven op ‘het eigen spelplezier’, ‘sportiviteit van de tegenstander’ en de ‘prestatie van de scheidsrechter’.

  Het invullen van de pleziermeting gebeurt na afloop van de wedstrijd door degene die de spelerslijst ingevoerd heeft. Via de wedstrijdzaken app krijgt deze persoon een melding dat hij/zij scores kan geven op ‘het eigen spelplezier’, ‘sportiviteit van de tegenstander’ en de ‘kwaliteit van de scheidsrechter’.

   

  De Normen- en waardencommissie heeft i.s.m. met het wedstrijdsecretariaat, de verenigingsmanager en de scheidsrechterscommissie het bestuur gevraagd om deel te nemen. We zijn dan ook blij dat het breed gedragen wordt en hopen dat iedere trainers / leider vanaf de O13-teams en ouder de aankomende tijd deze meting wil invullen.