• Wedstrijdsecretarissen:

  Senioren (incl. VR)

  Frans Vermeirssen

  wedstrijdsecretariaat@zeelandiamiddelburg.nl

  fver@kpnplanet.nl

  0118 615100

   

       

  Jeugd (incl meidenteams)

  Marina Fonteine

  wedstrijdsecretariaat@zeelandiamiddelburg.nl


  06-11112700

  maar bij voorkeur via de mail of op zaterdagochtend te bereiken va 8.00u op 0118 628774. Mail wordt bijna direct uitgelezen en verwerkt!

   

  Het wedstrijdsecretariaat wordt op zaterdag vanaf 8.00u bemenst op de vereniging en gecoördineerd door Alex Brunke.

   

  Het wedstrijdsecretariaat wordt op zondag bemenst op de vereniging door de leiders van de seniorenteams en zij zijn vanaf 9.15u via de vaste lijn van het clubhuis te bereiken.

  Telefoonnummer clubhuis 0118 628774 ( zaterdag vanaf 8.00u bemensing en op zondag vanaf 9.15u).

  Wedstrijdafgelastingen worden direct verwerkt in Sportlink en geplaatst op de website.

  Bij een algehele afgelasting wordt er naar gestreefd om dit voor vrijdag 17.00u op de site te hebben.

  Trainingsafgelastingen worden op een desbetreffende dag voor 16.00u op de site geplaatst. 

  Veldplanning en kleedkamerindeling  Marina Fonteine & Jaap Sipma   

  06 11112700 / 06 83336780

   velden@zeelandiamiddelburg.nl
  Consul  Gerard Niehe
  0118 640789 op vrijdagmiddag 13u tot 16u te bereiken op  0118 628774    

  beheer@zeelandiamiddelburg.nl

  Peter Beekman   Scheidsrechtersplanning scheidsrechter@zeelandiamiddelburg.nl